• Kleine voorraad om afval te voorkomen
  • Gratis verzending bij bestellingen boven €50
  • Producten gemaakt van biologisch katoen en gerecyclede materialen
  • Kleine voorraad om afval te voorkomen
  • Gratis verzending bij bestellingen boven €50

Vrijwaring voor bundu-shop.com

Laura Main textile & graphic design (Kamer van Koophandel: 24482995), hierna te noemen bundu, verleent u hierbij toegang tot bundu-shop.com (“de Website”) en nodigt u uit tot aankoop van de aangeboden goederen. Bundu behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Bundu spant zich in om de inhoud op de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze inhoud kan op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving van bundu. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met bundu. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan bundu nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende alle materialen berusten bij bundu of haar toeleveranciers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van bundu, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Zonder de toestemming van bundu mogen geen auteursrechtelijk beschermde tekst of afbeeldingen worden gedownload, op papier worden afgedrukt of op enigerlei wijze worden overgedragen aan een drager buiten de bundu-site. Professionele websitebezoekers zoals interieurontwerpers, journalisten en andere onafhankelijke professionals kunnen naar goeddunken van bundu toestemming krijgen om foto's of technische details van onze producten en presentaties te downloaden onder de voorwaarden zoals bepaald door bundu voordat ze worden gedownload.

ANDER

Deze disclaimer kan periodiek wijzigen.